Upp och nervänd text på facebook, MSN, myspace, blog, fliptext, baklänges.


För att vända upp och ner på texten så skriv bara in texten som du vill vända här nedan och och texten kommer att vändas direkt, annars klicka på "vänd text"!

Du kan sedan kopiera den upp och nervända texten och klistra in den var du än vill ha den så som din facebook status, twitter, myspace osv... Klicka i rutan "Skriv baklänges" så vänds texten också baklänges.

Skriv in text som du vill vända upp och ner:
Vänd text!
Kopiera den vända texten och klistra in var du vill: